Alergeny najczęściej spotykane u dzieci

Substancje dla ustroju obce, które powodują w układzie immunologicznym dziecka powstawanie określonych przeciwciał, nazywamy antygenami. Takie antygeny, które powodują uczulenie ustroju i wytwarzanie w nim przeciwciał specjalnego typu — tzw. reagin — nazywamy alergenami. Alergenami mogą być różne substancje chemiczne wytworzone sztucznie; leki, środki konserwujące, piorące, czyszczące, jak i substancje naturalne: pokarmy, sierść zwierząt, jad owadów, kurz i inne. Każda grupa alergenów przeważnie wywołuje objawy alergiczne określonego typu i określonego narządu, np. kurz powoduje najczęś­ciej astmę, a więc alergię narządu oddechowego. W określonych warunkach jednak może stać się przyczyną alergii skórnej, bólów głowy itp. Pożywienie może wywołać przede wszystkim alergię pokarmową, ale znane' są również pokrzywki skórne występujące po spożyciu określonych pokarmów, wyprysk lub migrena (np. po zjedzeniu czekolady). Czasami, w okresie aktywnego działania pyłków roślin, u niektórych dzieci, zwłaszcza małych, nie obserwujemy kataru siennego czy astmy, a objawy ze strony przewodu pokarmowego. Lista alergenów jest bardzo długa i jeszcze nie zamknięta, gdyż chemizacja naszego życia sprzyja powstawaniu ciągle nowych substancji, które mogą stać się alergenami. Warto odwiedzić też strony: portal medyczny | opieka nad grobami warszawa