Alergia na ukąszenie owadów

Prawie u wszystkich ludzi po ukąszeniu owadów powstają swędzące bąble lub niewielki obrzęk, które po godzinie lub kilku godzinach znikają bez śladu. U dzieci z jakąkolwiek postacią alergii odczyny te są większe i utrzymują się o wiele dłużej. Często konieczne jest podanie im leków antyhistaminowych. Niektóre dzieci mogą mieć bardzo silne uczulenie, szczególnie na jad os, pszczół, szerszeni. Owady te w czasie użądlenia wprowadzają do skóry substan­cje histaminopodobne lub tak zwane wyzwalacze histaminy. Są to związki silnie pobudzające uwalnianie histaminy w skórze dziecka. Reakcja na użądlenie może być bardzo burzliwa — do wstrząsu anafilaktycznego włącznie. Szczegól­nie niebezpieczne są ukąszenia w okolicy głowy. Dodatkowo może dochodzić wówczas do obrzęku Quinckego łącznie z obrzękiem krtani. Dzieci, u których już choćby raz zdarzył się podobny epizod, powinny znajdować się latem pod szczególnie troskliwą opieką, a rodzice lub opiekunowie muszą mieć odpowied­nie środki pierwszej pomocy. Dzieci te nie powinny chodzić boso, nosić bardzo kolorowych ubrań, używać kosmetyków i mydeł, szamponów o silnym zapa­chu, powinny mieć krótko obcięte włosy. W przypadkach znacznych uczuleń na owady należy rozważyć sprawę odczulania, które wprawdzie trudno prowadzić, ale przy odpowiednio ostrożnej i długiej hiposensybilizacji można osiągnąć dobre wyniki leczenia.