Choroba posurowicza

Kilkadziesiąt lat temu, kiedy leczenie surowicami odpornościowymi obcogatunkowymi było dość częste, chorobę posurowicza obserwowano znacznie częściej niż obecnie. Leczenie chorób infekcyjnych antybiotykami zmniejszyło ten pro­blem, ale nie wyeliminowało. Surowic obecnie używamy niewiele; przeciw jado­wi żmij, zgorzeli gazowej, jadowi kiełbasianemu, bardzo rzadko przeciw błoni­cy, tężcowi. Przyczyną choroby posurowiczej mogą być również niektóre leki, głównie penicylina, jady owadów, szczepionki, za pomocą których prowadzimy odczulanie. Choroba posurowicza nie jest odczynem atopowym. Powstaje wskutek two­rzenia się kompleksów immunologicznych związanych z reakcją typu III. Przy nadmiarze antygenu kompleksy utrzymują się długo w krążeniu w postaci rozpuszczalnej, co stanowi bodziec do tworzenia przeciwciał. Wytrącające się kompleksy wiążą dopełniacz i odkładają się w ścianach naczyń, co prowadzi do objawów wielonarządowych. Najważniejsze z nich, to gorączka, uczucie ogólne­go rozbicia, bóle mięśniowe i stawowe, czasem obrzęki stawów, swędzące zmiany skórne pokrzywkoworumieniowe, powiększenie węzłów chłonnych. W klasycznej postaci objawy występują w ciągu 7—14 dni, a czasem nawet po 21 dniach od wprowadzenia czynnika alergizującego. Jeżeli substancja ta działa na ustrój po raz kolejny, objawy mogą wystąpić dużo szybciej. Przebieg choroby jest przeważnie dość łagodny, niekiedy jednak mogą występować groź­ne objawy. Poprawę najczęściej obserwuje się po paru dniach, czasem objawy utrzymują się długo. Dzieci z chorobą posurowicza powinny być hospitalizowa­ne, gdyż trudno przewidzieć nasilenie toczącego się w ustroju procesu aler­gicznego. Warto odwiedzić też strony: System reklamy Test Warto odwiedzić też strony: emdro.pl/przeszczep-wlosow.html | medycyna i zdrowie | iqgreen opinie