Czy alergia ustępuje z wiekiem?

Panuje powszechne przekonanie, że astma i choroby alergiczne ustępują z wie­kiem. Istotnie, obserwujemy często ustępowanie wyprysku niemowlęcego około 2—3 roku życia, alergii pokarmowej w okresie przedszkolnym, stanów skurczo­wych oskrzeli towarzyszących infekcjom w tym samym czasie. Największe na­dzieje wiążą rodzice i lekarze z okresem dojrzewania. Obserwujemy wówczas dość znaczne złagodzenie objawów alergicznych lub całkowite ich ustąpienie. Jeżeli nawet objawy choroby wracają po kilku latach, pacjent trafia do interni­sty, nie pediatry i tracimy go z oczu, sądząc, że wyzdrowiał. Nie zawsze też rejestrujemy dokładnie, że pacjent, który poprzednio miał wyprysk, później ma np. przewlekły nieżyt nosa. Matka nie zgłasza się z nim do poradni, ponieważ „katar to nie choroba” albo leczy dziecko u laryngologa, który stosuje antybio­tyki, szczepionki bakteryjne, autoszczepionki i nie bierze pod uwagę, że przy­czyną dolegliwości dziecka może być alergia. Podobnie może być z dzieckiem mającym napady astmy. W pewnym okresie objawy te ustępują i pacjent, a także jego rodzina, uważają, że choroba minęła. Pojawiły się wprawdzie niewielkie zmiany skórne w zgięciach kończyn, nasilające się okresowo, ale takie dolegliwości w porównaniu z ciężkimi napadami duszności nie są uważane za chorobę. Tak więc zmienność objawów alergicznych u dziecka ze skazą atopo­wą może czasem stwarzać pozory wyzdrowienia. Czasami przekonanie o ustępowaniu chorób alergicznych wynika z faktu, że zbyt często rozpoznajemy alergię tam, gdzie tło choroby nie jest alergiczne. U niemowląt i małych dzieci czasami przez dłuższy okres trudno nam ustalić, czy mamy do czynienia z napadami astmy, czy reakcją spastyczną podatnych w tym wieku oskrzeli na nawracające infekcje. Czasami trudno nawet doświad­czonemu laryngologowi odróżnić katar alergiczny od naczynioruchowego. Jeżeli będziemy brali pod uwagę tylko w pełni udowodnione choroby alergiczne, rozwijające się na podłożu atopii, to odsetek dzieci, u których ustąpią z wie­kiem, nie jest duży. Należy pamiętać, że choroby atopowe uwarunkowane są genetycznie, i to piętno nie tylko pozostaje przez całe życie, ale może być przekazane potomstwu. Typowy przebieg chorób alergicznych, to naprzemienne okresy objawów i re­misji. Nie sposób określić, jak długo może trwać remisja. Możliwe, że w op­tymalnych dla ustroju warunkach nawet całe życie. Nie wiemy więc, czy po­prawa, często obserwowana w okresie dojrzewania, jest długotrwałą remisją, czy rzeczywistym wyleczeniem. U atopików testy skórne najczęściej pozostają doda­tnie, mimo ustąpienia objawów alergii. Ustąpienie objawów alergicznych, w wyniku remisji czy wyleczenia, zależy również od wielu czynników. Nie jest obojętne, czy dziecko ma ciągle kontakt z alergenami uczulającymi, czy je usunięto, czy często zapada na różne infekcje, czy dotychczasowa choroba przebiegała bez dodatkowych powikłań, czy w ustroju współistnieją jakieś przewlekłe zaburzenia ze strony innych narządów. Nie bez znaczenia jest również nastawienie psychiczne pacjenta i chęć wylecze­nia się. Jak widzimy, wiele jest niewiadomych w prognozowaniu, co do po­prawy czy wyleczenia alergii. Jedno jest pewne, że nie można tych pacjentów pozostawić bez prób zapobiegania dalszemu rozwojowi choroby czy bez lecze­nia. Nawet niewielkie objawy alergiczne mogą w każdym okresie życia zaostrzyć się, może dojść do rozwoju alergii na inne alergeny niż dotychczas albo choroba może przebiegać wśród innych niż dotychczas objawów. Jeżeli istnieją sposoby zwalczania dolegliwości alergicznych u dziecka, nawet łagodnych, wykorzystaj­my je. Nie narażajmy dzieci z alergią na kontakt z alergenami nawet w okresie remisji. Przy wyborze przyszłego zawodu pamiętajmy, że dolegliwości alergiczne mogą wrócić. Z danych epidemiologicznych publikowanych w Wielkiej Brytanii wynika, że u ponad połowy dzieci z astmą objawy całkowicie ustępują przed wejściem w życie dorosłych. Lekarze angielscy jednak rozpoznają astmę u dzieci znacznie częściej niż my. Według danych doktora Wiliamsa aż 15% dzieci cierpi tam na astmę, gdyż takie rozpoznanie zostaje postawione nawet u tych pacjentów, którzy mieli raz napad duszności wydechowej w przebiegu infekcji układu oddechowego. Nic więc dziwnego, że duży odsetek takich astmatyków przestaje mieć objawy już w dzieciństwie. Warto odwiedzić też strony: pirox.pl – projektowanie logo | metro.biz.pl | doradztwo podatkowe warszawa