Czy choroby alergiczne dziedziczy się?

U chorych dzieci możemy niejednokrotnie obserwować zmienne objawy aler­giczne ze strony różnych narządów. U paromiesięcznego niemowlęcia na przy­kład stwierdzamy wyprysk niemowlęcy, nieco później pojawia się astma, a ob­jawy wyprysku ustępują. Czasami alergia pokarmowa poprzedza astmę czy nieżyt sienny błony śluzowej nosa. Nierzadko proces alergiczny może obejmo­wać różne narządy jednocześnie. Dziedziczne przekazywanie chorób alergicz­nych ani więc nie oznacza występowania tej samej choroby u wszystkich członków rodziny, ani jednego rodzaju odczynu alergicznego w ciągu całego życia. Tę przekazywaną skłonność do alergizacji nazywamy skazą atopową.Alergiczny nieżyt nosa jest najczęstszym schorzeniem alergicznym dróg odde­chowych. Obejmuje ok. 20% dzieci. Może występować jako schorzenie izolo­wane lub towarzyszące innym chorobom alergicznym, np. astmie. Może dawać objawy sezonowe (w pyłkowicy) albo trwać przez cały rok z okresowymi zaostrzeniami. Dość często rozpoczyna się już w niemowlęctwie. Przeważnie przypisuje mu się wtedy podłoże infekcyjne i leczy bez skutku antybiotykami. Dodatkowe zakażenie dołączające się do choroby podstawowej zdarza się rzad­ko. Sezonowy alergiczny nieżyt nosa występuje u dzieci trochę starszych u młodzieży. Podstawowymi objawami są: wodnisty wyciek z nosa, napadowe kichanie, obrzęk błony śluzowej, uczucie zatkania nosa wynikające głównie z obrzęku błony śluzowej lub polipowatości nosa. Dzieci takie często oddychają ustami, gdyż nos jest całkowicie lub częściowo niedrożny, mają podkrążone oczy, pocierają nos. Niekiedy nieżyt błony śluzowej nosa poprzedza duszność astma­tyczną, stanowiąc jakoby objaw wstępny napadu astmy. Niedrożność nosa prowadzi do oddychania ustami. Nawyk ten pozostaje dzieciom nawet w okresach, kiedy obrzęk ustępuje i swobodne oddychanie nosem byłoby możliwe. Oddychanie ustami prowadzi do wysychania błon śluzowych, co w chłodnych porach roku sprzyja występowaniu angin i infekcji gardła, które z kolei zaostrzają odczyn alergiczny w błonie śluzowej nosa. Dzieci z tym typem nieżytu łatwo zapadają na zapalenie uszu, zatok przynoso­wych, gdyż błona śluzowa tych narządów reaguje podobnie jak błona śluzowa nosa, a nieprawidłowe siąkanie nosa lub zaleganie wydzieliny sprzyjają rozwo­jowi infekcji. Pacjenci tacy mogą mieć przewlekłą chrypkę, pochrząkują, kaszlą rano. Objawy te są spowodowane ściekaniem wydzieliny po tylnej ścianie gardła, co podrażnia struny głosowe, wywołuje odruch kaszlu. Dłużej utrzymu­jący się tego typu odczyn błon śluzowych jamy nosowogardłowej prowadzi do nawracającego zapalenia oskrzeli. Alergiczny nieżyt nosa powinien być diagnozowany i leczony równie staran­nie jak astma, gdyż daje uporczywe i nękające objawy, a zaniedbany prowadzi do odczynu alergicznego z dolnych dróg oddechowych. Badania diagnostyczne dla rozpoznania alergicznego nieżytu nosa są podob­ne do tych, które wykonujemy w astmie (testy skórne, IgE, eozynofilia). Na badania należy zwrócić jednak szczególną uwagę: na eozynofilię w wymazach z nosa i testy z alergenami w błonie śluzowej nosa, które w tej chorobie mają szczególną wartość, gdyż wypadają dodatnio nawet tam, gdzie testy skórne są ujemne, a IgE prawidłowe. Niektórzy uważają, że jest to charakterystyczne dla dzieci i oznacza wczesną fazę uczulenia. Obserwowana niekiedy polipowatość błony śluzowej nosa może występować w alergicznym nieżycie nosa, ale u dzieci rzadziej niż u dorosłych. Uważa się, że polipowatość błony śluzowej nosa często łączy się z nadwrażliwością na leki aspirynopodobne, chociaż nie jest regułą. Warto odwiedzić też strony: fotele masujące | internet Dąbrowa Górnicza | wanny spa | leczenie hemoroidów hemoroidy poznań dobry lekarz z poznania