ETA stosuje się doustnie lub w czopkach w ilości 5-10 mg/kg/dobę w dwóch lub trzech dawkach. Dawka dobowa u dzieci starszych nie powinna przekraczać 0,5-0,75 g.

GS stosuje się doustnie w ilości 5-10 mg/kg/dobę w dwóch lub trzech dawkach, nie przekraczając u dzieci starszych 0,75 g na dobę. PZA stosuje się doustnie w dawce 15 do 30 mg/kg/dobę. Na ogół nie jest stosowane u dzieci.

EMB stosuje się doustnie 10-15 mg/kg/dobę. RFP – dawka dobowa 10-15 mg/kg. Metody i czas trwania leczenia przeciwprątkowego We wszystkich postaciach gruźlicy pierwotnej jak i popierwotnej, przebiegających ostro lub podostro, wcześnie, a tym bardziej późno rozpoznanych, rozpoczynamy leczenie trzema lekami: INH, SM, PAS. Natomiast w postaciach gruźlicy pierwotnej przebiegających łagodnie lub ujawnionych przypadkowo, bez objawów ogólnych i zaburzeń wentylacji leczenie prowadzimy dwoma lekami – INH i PAS.