Drobnoustroje jako alergeny

Prawdziwa alergia na bakterie czy wirusy nie powstaje natychmiast, wymaga dłuższego czasu reakcji, ponieważ związana jest z odczynem komórkowym. Alergenami są wówczas części składowe bakterii lub wirusów albo wytwarzane przez nie substancje. Pod ich wpływem powstają w ustroju uczulone komórki, które biorą udział w dalszych etapach uczulenia. Wykrycie takich uczuleń nie jest łatwe. Można je udowodnić uzyskując z antygenami drobnoustrojów doda­tnie testy skórne, odczytywane po 48 lub 72 godzinach albo przez stymulację limfocytów pobranych od osób uczulonych. Istnieją choroby alergiczne, w których zasadniczą rolę spełniają kompleksy bakterii i przeciwciał, ale nie są to również choroby atopowe. W ogromnej większości przypadków, tam gdzie objawy alergii wydają się łączyć z infekcją, infekcja ułatwia i nasila odczyn alergiczny wywołany dzia­łaniem innych alergenów.