Autyzm to zaburzenie rozwojowe, którego objawy pojawiają się we wczesnych latach życia dziecka. Choroba polega na odizolowaniu się dziecka od innych ludzi. Przyczyny choroby nie są wyjaśnione. Terapia dzieci z autyzmem może przebiegać w sposób różny, jest bardzo ważna. Dzieci z autyzmem terapia to sposób na to, by dziecko dotknięte chorobą stymulować do rozszerzenia kontaktu z otoczeniem i nauczyć rodziców przygotowania do pracy z dzieckiem. Wśród metod terapii dzieci z autyzmem znajduje się metoda behawioralna, opierająca się na założeniu, że dziecko ma zdolność do uczenia się, redukcji niepożądanych zachowań i rozwijaniu umiejętności społecznych. Dzieci z autyzmem terapia mogą również uczestniczyć w arteterapii, dogoterapii, muzykoterapii, logarytmice i gimnastyce, które pomagają im rozwijać swoje umiejętności i zachowania deficytowe, takie jak mowa czy okazywanie uczuć. Bardzo ważne w terapii dzieci dotkniętych autyzmem jest wyzbycie się uprzedzeń i rozpoczęcie ćwiczeń oraz terapii, które często są jedyną szansą rozwoju dla dzieci autystycznych.