Jak oznaczamy reaginy?

Testy skórne z określonymi alergenami dowodzą obecności swoistych reagin w skórze. Istnieje jeszcze sporo różnych metod, za pomocą których można wykazać obecność reagin w tkankach, ale metod tych częściej używa się w do­świadczeniach na zwierzętach niż w praktyce lekarskiej. Dokładne sposoby oznaczania IgE w surowicy opierają się na metodach izotopowych. Są to metody kosztowne i możliwe do wykonania tylko w spe­cjalnie wyposażonych laboratoriach. Obecnie istnieje wiele odmian tych metod, ale najważniejsze są dwie: Metoda RIST (Radio Immuno Sorbent Test) pozwala na ocenę wszystkich przeciwciał IgE, jakie znajdują się w surowicy dziecka. Stwierdzenie pod­wyższonego poziomu IgE w surowicy przemawia za alergicznym podłożem obserwowanej choroby. Metoda RAST (Radio Alergo Sorbent Test) jest niezwykle ważna i przy­datna w pediatrii, ponieważ dzięki niej możemy oznaczyć reaginy swoiste, to znaczy przeciwciała IgE przeciw alergenom kurzu, sierści, mleka i innym. Foucard z Uppsali wykazał, że przeciwciała swoiste wcześniej niż dodatni odczyn na skórze mogą pojawiać się u dzieci uczulonych, nawet u niemowląt. Tę metodę można stosować u dzieci z rozległymi zmianami skórnymi, u któ­rych nie możemy wykonać testów skórnych. RAST bardzo dobrze koreluje z punktowymi testami skórnymi i wszędzie tam, gdzie nie możemy ich wyko­nać, dostarcza nam danych, na co pacjent jest uczulony. Szkoda, że koszt tej metody nie pozwala na jej powszechne wprowadzenie nawet W krajach bo­gatych. W ostatnich latach opracowano wiele nowych, enzymatycznych metod ozna­czania IgE, jak ELISA (Enzym Linked Immuno Sorbent Assay), czy FAST (Fluoro Allergo Sorbent Test). Oznaczanie IgE tymi metodami jest prostsze, szybsze, ale nadal bardzo kosztowne, opiera się na odczynnikach sprowadza­nych za dewizy. Warto odwiedzić też strony: wibratory