Leczenie ognisk infekcji

Ma dwojakie znaczenie. Z jednej strony eliminuje alergeny bakteryjne, a z drugiej hamuje przewlekły odczyn zapalny, który nasila zjawiska alergiczne. Jedno i drugie jest ważne w opanowaniu procesu alergicznego. Jak już wspomniano, uczulenie na bakterie jako alergeny nie jest częste, ale rola infekcji w aktywowaniu alergizacji jest bezsporna. Z infekcjami u dzieci wiążą się wszelkie zaostrzenia chorób alergicznych, ponieważ alergeny łatwiej przechodzą przez zmienioną zapalnie błonę śluzową lub skórę. Wykrycie i le­czenie przewlekłego ogniska infekcji hamuje na ogół proces alergiczny. Naj­częstszymi ogniskami zapalnymi w ustroju są zmiany w zatokach przynoso­wych, zębach, migdałkach podniebiennych, nierzadko są to infekcje dróg moczowych, zakażenie pasożytami jelitowymi. Leczenie musi być celowane, to znaczy skierowane przeciwko czynnikom (bakteriom czy pasożytom) odpowie­dzialnym za powstanie tych ognisk. Zbyt małą uwagę zwraca się na zakażenia pasożytami jelitowymi, które czasami bardzo burzliwie nasilają objawy alergiczne i są zjawiskiem dość częs­tym. W grupie 344 dzieci stwierdziłam zakażenie pasożytami jelitowymi u 30% badanych. Jak widać na rycinie 8, największy odsetek zakażonych dotyczył grupy dzieci od 4 do 10 lat. (c). Warto odwiedzić też strony: materace wysokoelastyczne | Klinika Esteticmed depilacja laserowa Bydgoszcz | pielęgnacja noworodka | http://przedluzanierzesy.pl