Leki jako czynniki uczulające

Leki są związkami niskocząsteczkowymi i jako takie nie mają właściwości alergizujących, nie potrafią pobudzić układu immunologicznego ustroju na tyle, aby wytwarzał przeciw nim przeciwciała. Jeżeli jednak prosty związek chemicz­ny, jakim jest lek, połączy się z białkiem ustroju, w którym działa, to powstanie cząsteczka zdolna do wywoływania różnych reakcji immunologicznych, a więc i uczulenia. Mówimy wtedy, że lek jest haptenem i gwarantuje swoistość cząsteczki. Białko ustroju jest nośnikiem, który zapewnia cząsteczce immunogenność, czyli zdolność do pobudzenia reakcji immunologicznej. A więc hapten +nośnik stanowią cząsteczkę, która może być pełnym antygenem i wywoły­wać w ustroju reakcję alergiczną. Jest bardzo dużo leków, które mogą prowadzić do rozmaitych odczynów alergicznych, od zmian skórnych do wstrząsu anafilaktycznego. Należą do nich przede wszystkim antybiotyki, sulfonamidy, środki przeciwbólowe, znieczulają­ce, nasenne, a nawet antyalergiczne i inne. Przyjmuje się obecnie, że nadwrażli­wość na polopirynę i inne salicylany ma mechanizm nieimmunologiczny i zali­czana jest do innej grupy chorób. Uczulenie na antybiotyki kojarzy się zwykle z penicyliną. Przestrzega się często przed podawaniem jej dzieciom z alergią. Należy jednak pamiętać, że decyzja o wyłączeniu penicyliny powinna obejmować również inne antybiotyki pochodne penicyliny, gdyż uczulenie na jeden antybiotyk powoduje przeważnie objawy przy podaniu innego z tej samej grupy: np. preparatów Ampicillin, Syntarpen, Sefril, VCylina. Są to antybiotyki dla nas dostępne i u wielu pacjentów skuteczne. Jeżeli chcemy u dzieci alergicznych wykonać testy skórne z penicyliną, powinien je przeprowadzić dobrze wyszkolony personel, aby z po­wodu rzekomo dodatnich prób penicylina nie musiała być eliminowana tam, gdzie jest potrzebna. Prawdziwe uczulenie na penicylinę u małych dzieci zdarza się rzadko. Niekiedy uczulenie na penicylinę lub inny antybiotyk jest zaskoczeniem dla otoczenia, bo dziecko nie było nim nigdy dotąd leczone. Należy jednak pamię­tać, że do wielu środków spożywczych, kosmetyków, szczepionek dodaje się antybiotyki jako środki konserwujące, ponadto leczy się antybiotykami zwie­rzęta tuczne. U dziecka wrażliwego te śladowe ilości leków wielokrotnie do­starczanych ustrojowi wystarczają, aby go uczulić. W takiej sytuacji podanie leku po raz pierwszy może wyzwolić objawy alergiczne. Objawy alergii na leki są bardzo różne — od niewielkich zmian skórnych — po ciężki, groźny dla życia wstrząs anafilaktyczny. Istotny wpływ na przebieg odczynów polekowych ma dawka i sposób podania leku. Wstrzyknięcia, powo­dujące szybko znaczną koncentrację substancji uczulającej we krwi, są znacznie groźniejsze niż podanie leku doustne. Warto odwiedzić też strony: wypożyczalnia kluczy dynamometrycznych