Walka z alkoholizmem

Szukając ośrodka umożliwiającego leczenie uzależnień, należy skupić się na tym, aby można było w nim liczyć na profesjonalne podejście, charakteryzujące się tym, że personel dąży do dokładnego poznania pacjenta. Duży wpływ na samopoczucie uzależnionego ma komfortowe, przyjazne otoczenie i dogodne oraz funkcjonalne warunki medyczne. Istotna jest też kwestia całodobowej opieki sprawowanej przez doświadczony personel.
Wiele osób decydując się na odwyk alkoholowy, liczy na anonimowość. To ważne, aby specjalistyczny ośrodek oferujący pomoc osobom uzależnionym potrafił zapewnić dyskrecję, by pacjent czuł się mniej skrępowany.
Alkoholizm charakteryzuje się tym, że nie wpływa tylko na osobę uzależnioną, ale także w znacznej mierze wpływa na rodzinę i bliskich tej osoby (np. znana jest taka dysfunkcja jak współuzależnienie). Właśnie dlatego rodzina alkoholika też powinna korzystać pomocy terapeutycznej. Z tego powodu tak wiele ośrodków zapewnia konsultacje z terapeutą lub psychologiem dla osób bliskich.
Statystycznie, dobrowolne zdecydowanie się na odwyk przynosi o wiele więcej pozytywnych rezultatów niż przymusowe leczenie alkoholika. Podczas terapii bardzo ważne jest podejście i morale uzależnionego.
W ośrodku odwykowym uzależniony dowiaduje się jak powinien pracować nad samym sobą, a jego stan zdrowia jest nieustannie monitorowany i kontrolowany. Co więcej, istotne jest też to, żeby zapewnić pacjentowi wsparcie już po zakończeniu terapii, aby, w miarę możliwości, monitorować jego stan.