Ograniczenie kalorii opóźnia starzenie

Przejadanie się odgrywa istotną rolę w procesie przedwczesnego starze­nia. Im więcej jesz, tym więcej wolnych rodników wyprodukują twoje mitochondria podczas przemiany kalorii. Ograniczenie liczby kalorii obniża przemianę materii i spowalnia produkcję wolnych rodników. Gdy doktor Roy Walford z UCLA ograniczył myszom spożycie kalorii o 40% i uzupełnił ich dietę witaminami i minerałami, żyły dwukrotnie dłużej, ich układ odpornościowy funkcjonował sprawniej i wystąpiło u nich mniej nowotworów niż u myszy, którym pozwolono jeść do woli; było to prawdopodobnie spowodowane zmniejszonym stresem oksy­dacyjnym w ich organizmach. Po ograniczeniu kalorii myszy później osiągały dojrzałość płciową, a gdy były karmione bez ograniczeń, na starość zawsze stawały się otyłe. Ciekawe są rozważania na temat tego, czy to ograniczenie kalorii, opóźniona dojrzałość płciowa czy zapobie­ganie otyłości spowodowało wydłużenie życia. Istnieją pewne dowo­dy na to, że u ludzi masa ciała niższa o około 10% od średniej wiąże się z wydłużeniem życia. Jednak ciągłe niedożywienie, prowadzące do niskiego wzrostu, nie może być uznane jako popularna metoda na przedłużenie życia.