Istnieje katalog chorób które wymagają natychmiastowej interwencji chirurga. Nalezą do nich obrażenia wewnętrzne spowodowane wypadkami czy też często występujące ostre zapalenie wyrostka robaczkowego.
Takie operacje chirurgiczne są bardzo trudne, ponieważ jest bardzo niewiele czasu na przygotowanie do zabiegu pacjenta.
Gdy jednak wiemy że za kilka godzin trafimy na stół operacyjny, musimy jak najszybciej przekazać lekarzowi informacje o naszych dotychczasowych chorobach i aktualnie przyjmowanych lekach. Wszystko po to by zminimalizować ewentualne powikłania.
Dobrym pomysłem jest poinformowanie zawczasu na przykład członka rodziny o miejscu przechowywania naszej dokumentacji. Na pewno informacje wystawione przez lekarzy dotychczas nas leczących będą pomocne w ostrym stanie chorobowym. Bezwzględnie powinny tam się znaleźć dane na temat naszych uczuleń na leki. Nieprzewidywalna reakcja alergiczna podczas operacji to chyba jeden z najgroźniejszych stanów z którymi chirurg może się spotkać w sali operacyjnej.