Alkoholizm

Alkoholizm, czyli uzależnienie od alkoholu stanowi poważny problem w dzisiejszych czasach. Jest on jednym z najczęściej występujących nałogów w naszym kraju. Chory traci kontrolę nad ilością napoju alkoholowego, który wypija. Nałogowiec czuje tak silną potrzebę wypicia alkoholu, że zazwyczaj nie może się przed tym powstrzymać. Osoby te zazwyczaj nie przyznają się do problemu, twierdząc, że w każdej chwili mogą przestać pić. Niestety w rzeczywistości jest zupełnie inaczej, coraz częściej sięgają po używki. Niezwykle ważne są ośrodki leczenia alkoholików. Chory nie jest w stanie sam sobie pomóc, dlatego tak istotne jest zwrócenie się o wsparcie do specjalisty. Alkohol nie tylko wyniszcza organizm uzależnionego ale często także prowadzi do patologii społecznych i stanowi poważne zagrożenie dla rodziny. Osoba pod wpływem alkoholu często nie panuje nad sobą, jest agresywna i wyżywa się na swoich najbliższych. Przemoc wobec rodziny jest jedną z najczęściej występujących patologii społecznych. Leczenie uzależnień wymaga czasu, samozaparcia i cierpliwości. Osoba chora powinna skorzystać ze specjalistycznych ośrodków terapii uzależnień, uczęszczać na spotkania z grupami wsparcia AA. Niekiedy do terapii włącza się leczenie farmakologiczne. Należy pamiętać, że walka z alkoholizmem jest trudna i długa. Cała rodzina alkoholika powinna być w nią zaangażowana. Uzależnionego należy wspierać a także motywować w walce z nałogiem. Alkoholizm jest uzależnieniem wyleczalnym, lecz potrzeba do tego czasu.