Zatrucia ostre mają przebieg lekki lub ciężki. Nieraz ograniczają się one do silnych bólów głowy, brzucha i zaburzeń wzrokowych. Jednak po wypiciu 7?8 g alkoholu metylowego degeneracja nerwu wzrokowego i siatkówki posuwa się tak daleko, że może nastąpić utrata wzroku. Objawy zatrucia występują nieraz nagle po kilku lub kilkunastu godzinach, a czasem dopiero po kilku dniach. W cięższych przypadkach zatruty traci przytomność, występuje sinica, utrudnienie oddechu i zapaść. Stan narkozy jest poprzedzony nieraz okresem lekkiego pobudzenia. Mechanizm działania narkotycznego alkoholu metylowego i etylowego jest podobny. Jeżeli nie nastąpi porażenie ośrodka oddechowego, narkoza może trwać 2?3 dni, zanim alkohol metylowy wydali się z organizmu. W czasie narkozy temperatura ciała znacznie się obniża. Dawka śmiertelna alkoholu metyl owego wynosi 30?100 g. Leczenie ostrych zatruć polega na podaniu środków zakwaszających organizm oraz na. dożylnym podaniu alkoholu etylowego (10?20 g na dobę w roztworze 5?10%). Alkohol etylowy zmniejsza metabolizm alkoholu metylowego. Zakwaszanie organizmu jest niezbędne, ponieważ w ostrych zatruciach produkty przemiany alkoholu metylowego, głównie kwas mrówkowy, a częściowo aldehyd mrówkowy, wywołują zakwaszenie, nieraz daleko posunięte, ze znacznym zmniejszeniem zasobu zasad we krwi.