Wielu z nas wykonuje zawody, które mają w swoją specyfikę wpisane pewne niebezpieczeństwo czy ryzyko. Nie znaczy to jednak, że wypadki nie zdarzają się także i w innych, które teoretycznie z niebezpieczeństwem nie powinny mieć nic wspólnego. Wiele mówi się o bezpieczeństwie w miejscu pracy. Nigdy nie wiadomo, co może się wydarzyć, a zatem znajomość przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy wydają się być obowiązkowe, szczególnie w zawodach ryzykownych i wymagających. Niestety jednak, nie wszyscy się do nich stosują, nawet jeżeli ich znajomość jest potwierdzona odpowiednimi dokumentami. A przecież wystarczy uważać na kręgosłup, zachowywać wygodną pozycję podczas siedzenia przy biurku? Często skutkuje to nieodpowiedzialnym zachowaniem w miejscu pracy, co prowadzi do nieprzyjemnych sytuacji i stwarza zagrożenie zdrowia czy też nawet życia. Tak właściwie potrzeba jedynie wyobraźni i zdrowego rozsądku, by nie narażać na szwank swojego zdrowia ? mamy je tylko jedno.