Reakcja typu III

Choroby alergiczne powstające według reakcji typu III nie są częste u dzieci, wymagają długiego kontaktu z antygenem. Występują przeważnie u dorosłych nie obciążonych skazą atopową. W wyniku działania alergenu tworzą się w nadmiarze przeciwciała precypitujące klasy IgG, które nie mają powinowactwa do komórek. W krążeniu łączą się z antygenem tworząc kompleksy aktywujące dopełniacz. Składowe części dopełniacza (C3, C5) przez kolejne reakcje prowadzą do uwalniania histaminy i wzmożonej przepuszczalności naczyń. Kompleksy odkładają się w tkankach, najczęściej w ścianach drobnych naczyń lub oskrzeli, powodując miejscowy odczyn martwiczozapalny z nieodwracalnym uszkodzeniem tkanki. Powtarzają­ce się tego typu zmiany prowadzą dość szybko do funkcjonalnego i anatomicz­nego uszkodzenia narządów, w których toczy się proces. Odczyn po kontakcie z antygenem występuje po 6—8 godzinach — stąd nazwa reakcja pośrednia (w reakcji I po 15—30 minutach, a w reakcji IV po 48—72 godzinach). Przykładem reakcji pośredniej jest alergiczne zapalenie pęcherzyków płuc­nych, niektóre alergiczne zapalenia naczyń i szczególna odmiana chorób nerek oraz niektórych chorób reumatycznych. Krążące kompleksy immunologiczne wywołują także chorobę posurowiczą.
l