Stany alergiczne wymagające szybkiej pomocy

Na przykładzie wstrząsu anafilaktycznego można najlepiej zrozumieć, dlaczego reakcję typu I nazywamy bezpośrednią czy natychmiastową. Wstrząs anafi­laktyczny występuje w kilka minut, a czasem nawet w kilka sekund od wprowa­dzenia alergenu. Nasilenie wstrząsu zależy od stopnia alergizacji, dawki aler­genu, a także sposobu jego wprowadzenia do ustroju. Najcięższe przypadki wstrząsu obserwuje się po podaniu dożylnym, np. leku czy plazmy. Objawy rozpoczynają się jeszcze w czasie podawania czynnika uczulającego. Znane są również wstrząsy po wprowadzeniu alergenu podskórnie czy do­ustnie. Okres, w którym dochodzi do wystąpienia objawów, trwa wówczas nieco dłużej. Wystąpienie wstrząsu spowodowane jest podaniem substancji uczulającej po raz drugi. Pierwsza dawka prowadzi do uczulenia, a druga — u osób szczegól­nie wrażliwych — może już wywołać wstrząs. Nierzadko pierwszy kontakt z substancją uczulającą jest nie zauważony, co łatwo może się zdarzyć wobec szerokiego dodawania antybiotyków czy innych substancji, np. smakowych, zapachowych, konserwujących do różnych środków spożywczych. Wstrząs anafilaktyczny może wystąpić po penicylinie, niektórych innych anty­biotykach oraz różnych lekach, po nieprawidłowo dobranej krwi lub plazmie, gammaglobulinie, jodowych środkach kontrastujących używanych do badań radiologicznych, po szczepionkach odczulających, testach skórnych z alergena­mi, po ukąszeniu owadów. Z czynników pokarmowych przyczyną wstrząsu mogą być: ryba, białko, jaja, orzechy, produkty zbożowe, mleko. Objawy wstrząsu mogą być różne. Najczęściej występują: lęk, dreszcze, bla­dość lub sinica skóry, uczucie duszenia, ból głowy, zlewne poty. Wskutek gwałtownego spadku ciśnienia krwi dochodzi do narastających objawów zapaś­ci, utraty świadomości, czasem drgawek. Objawom wstrząsu może towarzyszyć świąd skóry, pokrzywka. W warunkach domowych ratowanie pacjenta ze wstrząsem jest ryzykowne. Należy jak najszybciej dostarczyć go do najbliższej placówki służby zdrowia czy wezwać pogotowie ratunkowe. Podawanie leków doustnych w ciężkim stanie nie pomaga, a może spowodować zakrztuszenie. Jeżeli rodzice wiedzą o silnym uczuleniu dziecka i możliwości wystąpienia wstrząsu (np. po ukąszeniu owadów), powinni nauczyć się wykonywania za­strzyków, gdyż poinstruowani przez lekarza mogliby udzielić pierwszej pomocy w razie dramatycznej potrzeby. W razie braku szybkiej pomocy lekarskiej może nastąpić zgon. Po wszystkim, co tu powiedziano o wstrząsie — pacjenci, którzy nie lubią czekać w przychodni 2 godziny po wstrzyknięciu szczepionki odczulającej, niech zrozumieją, na jakie narażają się niebezpieczeństwo, jeśli nie zastosują się do polecenia lekarza. Szczepionka podawana jest podskórnie, aby alergen nie przechodził od razu do krążenia, a wchłaniał się powoli. Jeżeli nawet wystąpi po wstrzyknięciu odczyn miejscowy, nie wolno stosować okładów rozgrzewają­cych, masowania itp. Wszystko to bowiem przyspiesza wchłanianie alergenu i może nasilić reakcję ogólną. Warto odwiedzić też strony: http://dietaiodchudzanie.pl | la-phototheque.eu | http://edental.pl/cennik | Leczenie żylaków Warszawa