Suplementy oraz jak zrobić żeby lepiej się czuć

Suplementy wapnia, witaminy D oraz witaminy B12

Z biegiem lat produkcja kwasu żołądkowego i czynnika wewnętrznego zmniejsza się – zmiany te oznaczają spadek wchłaniania wapnia, wita­miny D i B12. Trudności w przeżuwaniu, suchość w jamie ustnej i zmia­ny w kubkach smakowych przyczyniają się do pogłębienia problemu z zapewnieniem odpowiedniego odżywiania w podeszłym wieku.

Gdy zmiany te już wystąpią, suplementy witamin i minerałów, w for­mie łatwo przyswajalnej w przewodzie pokarmowym osób starszych, są ważnym dodatkiem do diety. Chociaż jestem zdecydowanym zwo­lennikiem nienagannych nawyków żywieniowych przez cale życie, je­stem też realistą i widzę, że suplementy są konieczne dla starszych, któ­rzy bez nich nie mogą uzyskać niezbędnych składników odżywczych. Kobiety po pięćdziesiątce potrzebują 1500 mg wapnia dziennie, ponie­waż utrata estrogenów obniża skuteczność wchłaniania wapnia. Ko­biety i mężczyźni potrzebują witaminy D z uwagi na pojawiające się wraz z wiekiem różnorodne wady w jej tworzeniu, wchłanianiu i prze­twarzaniu w formy aktywne. Łagodne i umiarkowane niedobory wi­taminy D nie są rzadkością u starszych kobiet, szczególnie w tych ob­szarach geograficznych, gdzie zimy są długie i mroźne, a niebo często zachmurzone. Wyjście na słońce na 20 minut dziennie wspomaga produkcję witaminy D. Suplementy witaminy D to także dobry pomysł dla starszych ludzi