Szczepienia ochronne u dzieci z alergią

Szczepienia ochronne dzieci z alergią są konieczne. Najczęściej chronią przed zachorowaniem, a w tych przypadkach, w których mimo szczepienia dochodzi do rozwoju choroby, jej przebieg jest znacznie łagodniejszy. Tak więc jedną z metod ochrony dziecka z alergią przed infekcjami są szczepienia ochronne. Pobudzają one układ immunologiczny do czynnej obrony przed określonymi szczepionką infekcjami. Dobrodziejstw wynikających ze szczepień ochronnych nie trzeba rekomendo­wać. Istnieją pewne zasady dotyczące szczepień, których należy przestrzegać, zwłaszcza u dzieci alergicznych. Szczepione dziecko musi być zupełnie zdrowe. W dniu szczepienia powin­no więc być zbadane przez lekarza. Między jednym a drugim szczepieniem powinny upłynąć nie mniej niż 4 tygodnie. U dzieci alergicznych czasem trudno pogodzić te dwa punkty. Z powodu częstych infekcji terminy szczepień są przekładane, a potem trudno je wykonać, zachowując odpowiedni odstęp czasu. Nie można jednak przyspie­szać kolejnych szczepień, gdyż niektóre ze szczepionek zawierają drobnoustroje zwiększające wrażliwość dziecka na odczyny alergiczne. Może więc po ta­kim szczepieniu wystąpić gorączka, wysiew pokrzywki, napad astmy czy inne objawy. Dzieci nie powinny być szczepione w czasie leczenia preparatami sterydo­wymi (Encorton, Hydrocortisone czy inne). Wiadomo, że te leki hamują od­czyn obronny ustroju, więc podawanie im np. żywych wirusów może okazać się niebezpieczne. Jeszcze kilkanaście lat temu jednym z ważnych przeciwwskazań do szcze­pienia przeciw ospie prawdziwej był wyprysk skórny. Obecnie — wobec zwal­czenia ospy na świecie — szczepienia tego nie przeprowadza się. Innym niebezpieczeństwem dla niektórych silnie uczulonych pacjentów mogą być szczepionki przeciw chorobom wirusowym (np. odrze, chorobie HeinegoMedina). Wirusy do tych szczepionek hoduje się na podłożach z jaj­kiem, bulionem mięsnym, a do hodowli dodaje antybiotyki, aby nie były zakażone przez bakterie. Te śladowe ilości antybiotyków, mięsa, jaja kurzego mogą powodować duże odczyny alergiczne, a czasem nawet wstrząs anafi­laktyczny. Dziecko z alergią powinno mieć przeprowadzone szczepienia: BCG, prze­ciw błonicy, krztuścowi, tężcowi i wirusowi poliomyelitis w pierwszym półroczu życia. Około roku przypada szczepienie przeciw odrze. Rewakcynacja, czyli powtórzenie stosowanych już szczepień, powinna być zakończona przed 2 rokiem życia. BCG szczepimy ponownie, jeżeli w 12 miesiącu życia blizna poszczepienna ma średnicę mniejszą niż 5 mm. Dzieciom z alergią nie zalecamy szczepienia przeciw durowi, chyba że z waż­nych powodów jest to potrzebne. Przeprowadzamy natomiast szczepienia prze­ciw tężcowi, bowiem jeżeli dziecko nie szczepione zarazi się, musi otrzymać surowicę przeciwtężcową, która u dzieci z alergią może spowodować wystąpie­nie choroby posurowiczej. Występowanie burzliwych odczynów poszczepiennych może sugerować zabu­rzenia w mechanizmach odpornościowych. Należy wówczas wykonać podsta­wowe badania dla sprawdzenia działania układu odpornościowego dziecka. U dzieci z chorobami alergicznymi zaburzenia immunologiczne zdarzają się częściej niż w ogólnej populacji dziecięcej. Pacjenci z alergią nie powinni otrzymywać gammaglobuliny bez stwierdzenia wyraźnych zaburzeń w produkcji przeciwciał. Gammaglobulina może wywołać u nich chorobę posurowicza, wstrząs lub nasilić objawy alergiczne. Niskie dawki gammaglobuliny podajemy w razie kontaktu z odrą lub wirusowym zapaleniem wątroby i zawsze pod kontrolą lekarza. Warto odwiedzić też strony: warsaw basketball | Extreme speed