Projekty
Najważniejszym zadaniem Fundacji oraz Klubu Pacjenta jest prowadzenie edukacji zdrowotnej wśród Pacjentów i ich rodzin na temat chorób serca m.in. ich profilaktyki, modyfikacji stylu życia, postępowania po zawale serca i zabiegach interwencyjnych. Nadrzędnym celem Klubu jest zapobieganie ponownemu wystąpieniu ostrych stanów kardiologicznych stanowiących zagrożenie dla życia i zdrowia.Podejmowane akcje edukacyjne w ramach Klubu Pacjenta to pierwszy krok w szukaniu rozwiązania problemów związanych z leczeniem i edukacją pacjentów po przebytym zawale.

Szkoła Serca

Schowek02
Jedną z form Klubu Pacjenta jest Szkoła Serca – indywidualne wystandaryzowane szkolenia edukacyjne dla pacjentów z udziałem pielęgniarek i lekarzy, które są realizowane od 2016 roku we wszystkich ośrodkach kardiologii inwazyjnej Intercard oraz GVM Carint na terenie województw małopolskiego, podkarpackiego i świętokrzyskiego. Spotkanie edukacyjne każdej Szkoły Serca odbywa się w najdogodniejszym dla pacjenta momencie do przyswajania wiedzy a więc zwykle ok. jednego do dwóch tygodni po wypisie ze szpitala. Spotkania dla pacjentów i osób towarzyszących są dobrowolne i bezpłatne. W trakcie spotkania pacjenci otrzymują tzw. teczkę pacjenta z materiałami edukacyjnymi Szkoły Serca omawianymi na spotkaniu edukacyjnym a dostarczanymi przez Fundację.

W roku 2015 Fundacja Cardiovascular Center Foundation zorganizowała dwa spotkania naukowe z ekspertami norweskimi (lekarz i pielęgniarki) w celu wymiany doświadczeń na temat prewencji wtórnej po przebytym zawale serca oraz wypracowania wspólnego nowego i optymalnego modelu prewencji wtórnej i edukacji dla pacjentów kardiologicznych. Polsko-norweska wymiana doświadczeń zaowocowała powstaniem koncepcji tzw. „Szkoły Serca”. W dniach 24-25 listopada 2015 roku odbyło się w Krakowie seminarium pt.: „Szkoły Serca dla lepszej organizacji opieki zdrowotnej, edukacji pacjentów i prewencji wtórnej chorób układu krążenia jako element wymiany i współpracy międzynarodowej kardiologów z Polski i Norwegii”. Spotkanie to zostało zorganizowane we współpracy ze Szpitalem Uniwersyteckim w Oslo, dzięki grantowi z tzw. Funduszy norweskich uzyskanemu z Ministerstwa Zdrowia. Efektem powyższej współpracy było opisanie nowego modelu prewencji jako tzw. artykuł state-of-the-art w czasopiśmie Kardiologia Polska (New model of secondary cardiovascular prevention for patients after acute coronary syndromes in Poland with regard to Norwegian experiences. Dudek D, Siudak Z, Solheim S. Kardiol Pol. 2016;74(2):101-3). Komentarz ekspercki do ww. dokumentu przygotowany przez Prof. Andrzeja Pająka ukazał się w kwietniowym (2016) numerze Kardiologii Polskiej.

Klub Pacjenta

W ramach cyklicznych spotkań edukacyjnych organizowanych w poszczególnych ośrodkach w formie Klubu Pacjenta od 2011r. poświęconych m. in. leczeniu nadciśnienia, prowadzeniu zdrowej aktywności fizycznej, odpowiedniej diety, przestrzeganiu zaleceń lekarskich po zabiegach angioplastyki wieńcowej uczestniczy regularnie ok. 6 000 pacjentów kardiologicznych rocznie. Wykłady prowadzą przeważnie lekarze specjaliści na co dzień prowadzący leczenie chorych, ale w zależności od tematyki również osoby o odpowiednim wykształceniu jak pielęgniarka, dietetyk, rehabilitant czy psycholog. Rocznie odbywają się średnio 2-3 spotkania Klubu Pacjenta w każdym z 9 ośrodków kardiologii inwazyjnej w Polsce południowo – wschodniej.

pkt 1

“Przegoń Zawał”

Aby zmobilizować chorych do aktywnego trybu życia a jednocześnie bezpiecznego uprawiania sportu w ramach działalności Klubu Pacjenta organizujemy także imprezy plenerowe. Jedną z nich jest Ogólnopolski Marsz Nordic Walking Pacjentów “Przegoń Zawał” odbywający się co roku podczas Festiwalu Biegowego w Krynicy, do którego dołączyła również mistrzyni olimpijska Justyna Kowalczyk oraz sprinter Marcin Urbaś rozgrzewając uczestników przed marszem.W wydarzeniu tym bierze udział około 250 pacjentów po przebytych incydentach sercowo naczyniowych. Zapraszani są również lekarze, pielęgniarki, ratownicy medyczni oraz pracownicy administracji szpitalnej. Celem marszu jest zachęcenie Pacjentów do bezpiecznego uprawiania sportów i zwiększenia aktywności ruchowej. Pokazujemy Pacjentom iż Marsz Nordic Walking nie ma praktycznie żadnych przeciwwskazań, a regularny wysiłek fizyczny trwający powyżej 30 minut ma ogromny wpływ na poprawę ich zdrowia i jakość życia, nawet u osób które przeszły zawał serca.

Światowy Dzień Serca

Działania prewencyjne adresowane do Pacjentów realizowane są także w ramach akcji profilaktycznych, w tym organizowanych co roku z okazji Światowego Dnia Serca. W ramach Klubu Pacjenta w naszych ośrodkach w tym dniu można skorzystać z bezpłatnych porad lekarzy i dietetyków oraz wykonać badania kontrolne. Każdy chętny może bez rejestracji sprawdzić poziom glukozy, cholesterolu, zmierzyć ciśnienie tętnicze krwi, sprawdzić wagę ciała, obliczyć BMI. Odbywają się też konsultacje kardiologów poprzedzone EKG.

plakat Dzień Serca

Centralny Klub Pacjenta

Raz do roku jesienią organizowane jest w Krakowie Centralne Spotkanie działających Klubów Pacjenta z udziałem ponad 600 osób. Pacjenci ze wszystkich ośrodków z różnych miast spotkają się wspólnie aby uczestniczyć w wykładach prowadzonych przez wybitnych specjalistów w dziedzinie kardiologii oraz uroczyście podsumować kolejny rok wspólnej pracy w trosce o własne zdrowie. Podczas spotkania pacjenci mogą wykonać badania profilaktyczne poziomu cukru, cholesterolu, sprawdzić ciśnienie krwi, tętna, skorzystać z porad, dietetyka, rehabilitanta, kardiologa. W 2015 roku gościem specjalnym spotkania był mistrz olimpijski Robert Korzeniowski.
pkt 4

Kampania „Serce bez dymu”

Jako Fundacja, której statutową misją jest zapewnienie ciągłej i kompleksowej edukacji Pacjentów z chorobami układu krążenia postanowiliśmy zaangażować się w działania na rzecz walki z nałogiem nikotynowym. Palenie papierosów jest modyfikowalnym czynnikiem ryzyka, z którym warto walczyć i warto uświadamiać chorych o jego zagrożeniach.

Z myślą o Państwu – we współpracy z ekspertami (lekarze, psychologowie) – przygotowaliśmy serwis, z którego dowiecie się czym jest uzależnienie od nikotyny, co nim kieruje i przede wszystkim jak sobie z nim radzić. Chcemy zwrócić Państwa uwagę na wymierne korzyści wynikające z rzucenia nałogu i zmobilizować do życia bez papierosa.

Mamy nadzieję, że okaże się on dla Państwa przydatnym narzędziem w walce nałogiem.

Szacuje się, że średnia różnica długości życia między osobami palącymi a niepalącymi to aż 15 lat – jest zatem o co walczyć!