Wybór lekarza rodzinnego

Przenosząc się w nowe miejsce jedną z decyzji, które musimy podjąć, jest wybór lekarza rodzinnego, jeśli oczywiście jesteśmy objęci publicznym systemem służby zdrowia i chcemy w nim uczestniczyć. Zmienić lekarza rodzinnego możemy oczywiście nawet bez przeprowadzki, jednak zależy to wtedy tylko od naszej woli. Jeśli robimy to pod wpływem opinii o innym lekarzu, czy też niezadowolenia z dotychczasowego, to mamy jakieś argumenty, jednak wybierając go w nowym miejscu, nie wiemy właściwie nic. Nie ma jakiejś bazy danych o lekarzach uwzględniających opinie pacjentów, chociaż pojawiły się pierwsze nieśmiałe próby realizacji takiego projektu w Internecie, jednak jest to raczej dość losowa decyzja, na szczęście, łatwo można ją zmienić w razie niezadowolenia z dokonanego wyboru.