Zdrowie to najważniejsza wartość jaką każdy człowiek posiada. Wiedzą to szczególnie osoby starsze, u których zmaganie się z różnymi dolegliwościami i schorzeniami jest na porządku dziennym. Statystyki wskazują, że największe problemy ze zdrowiem mamy w wyniku chorób serca. Powstają one nie tylko na skutek wrodzonych wad, które dziedziczymy po przodkach, ale również wskutek nadmiernej otyłości. Jest to pewien łańcuch przyczynowo skutkowy, prowadzący do takich chorób. Nadwaga i otyłość, są skutkiem zaburzeń gospodarki lipidowej. Nadmiar cholesterolu natomiast, a szczególnie jego aterogennych frakcji LDL, przyczynia się do tworzenia blaszki miażdżycowej, która blokuje przepływ krwi w naczyniach wieńcowych. Niedotlenienie serca, powoduje ograniczenie funkcjonowania zarówno mięśnia sercowego, jak i całego organizmu i związaną z tym nadmierną męczliwość, oraz bezdech. Serce jest więc jednym z najważniejszych narządów, o którego zdrowie powinniśmy szczególnie dbać. Aby tak było, konieczna jest aktywność fizyczna i dbanie o prawidłową masę ciała. Otyłość jest bowiem jedną z podstawowych przyczyn zawału mięśnia sercowego, które kończą się często śmiercią. W przypadku osób starszych korzystny wpływ mają również napoje mające na celu wzmocnienie pracy serca.