Paralotniarstwo jest zarówno sportem jak i ciekawa formą rekreacji. Sport ten polega na lataniu za pomocą paralotni. W wielu krajach jest to jeden z najbardziej popularnych sportów lotniczych. Niektórzy mylą ten sport z lotniarstwem. A tymczasem trzeba sobie zdawać sprawę, że w paralotni nie ma sztywnych elementów konstrukcyjnych w paralotni. Pewną ciekawostką może być to, że paralotniarstwo często uważane jest za sport amatorski. I bez wątpienia w takiej formie cieszy się największą popularnością. Jednak paralotniarstwo uprawia także kilkaset zawodników, którzy to biorą regularny udział w zawodach rangi krajowej jak i zagranicznej. Dodatkowo trzeba sobie zdawać sprawę, że w Polsce, by móc uprawiać ten sport, trzeba posiadać licencję IPPI lub polskie Świadectwo kwalifikacji pilota. Jest to niezbędny wymóg i bez niego nie można uprawiać tego sportu. Wśród paralotniarstwa sportowego można wyróżnić trzy jego odmiany. Są to: paralotniarstwo przelotowe, paralotniarstwo precyzyjne oraz akrobacje paralotniową