Obsługa współczesnego hotelu

Niezależnie od tego, jak zdefniujemy termin ,,współczesny hotel”, należy wiązać to pojęcie z realiami, które nas otaczają, a więc przepisami, praktyką, obecną sytuacją ekonomiczną, sposobami funkcjonowania i organizacji obiektu hotelowego.

Hotelarstwo jest branżą, która nie odcina się od tradycji, a wręcz czerpie z niej to, co najlepsze, ale do prawidłowego jej funkcjonowania niezbędne jest również wprowadzenie zdobyczy techniki i nowych rozwiązań organizacyjnych.

We współczesnym hotelu istotną role w organizacji pracy poszczególnych działów odgrywa standaryzacja. Zwłaszcza międzynarodowe systemy hotelowe funkcjonują w oparciu 0 wprowadzone standardy, zapewniające stały poziom jakości. Normy obejmują i regulują funkcjonowanie większości obszarów działalności przedsiębiorstwa.

Wdrażanie norm i standardów jest praktykowane we współczesnym hotelu, ale stosowane jest już od ponad stu lat. Historia standardów hotelowych wiąże się z historią systemów hotelowych, kiedy jeszcze nie były organizowane konferencje płock. Wzmianki o standardach spotyka się najczęściej przy okazji studiów dotyczących genezy i rozwoju hoteli sieciowych.

Standardy wdraża się również poza systemami hotelowymi, zainteresowane są nim coraz szerzej obiekty niewielkie i niezależne. Opracowywane normy przyjmują najczęściej charakter formalny i stanowione są jako dokumenty m.in.: regulaminy pracy, podręczniki, poradniki pracownika, księgi standardów, spisy dobrych obyczajów czy po prostu standardy obsługi.

Gastronomia jest integralną częścią współczesnego hotelu, obiektu, który podlega kategoryzacji, w którym wdrażane są i funkcjonują standardy i normy, dlatego też gastronomia nie może istnieć poza tym, co dotyczy funkcjonowania hotelu. Gastronomia znalazła znaczące miejsce w tej rzeczywistości i stała się jednym z podstawowych elementów wpływających na sprawne funkcjonowanie współczesnego hotelu.

Problematyka standaryzacji współczesnego hotelu i szczegółowa analiza wpływu standardów na funkcjonowanie gastronomii hotelowej wymaga całkowicie innego spojrzenia na tą sytuacje. Jeśli interesuje Cię ten temat, to zachęcam Cię do przeczytania innych moich artykułów, które być może niebawem pojawią się również na tym blogu.