Po dziesięciu dniach od zapłodnienia, z nieznanych na razie przyczyn, komórki zaczynają przybierać różne kształty i spełniać różne funkcje. Jedna część blastocysty zmienia się w łożysko, inna w pęcherzyk żółtkowy, trzecia część w rozwijającą się istotę ludzką, a czwarta rozrasta się w owodnię, czyli balon wypełniony płynem chroniący przyszłego człowieka. Trzy tygodnie od zapłodnienia zarodek ma 2,5 milimetra długości. Można już w nim rozróżnić części, z których rozwinie się głowa, kończyny, a nawet narządy wewnętrzne. Z komórek ektodermy rozwija się skóra i tkanka nerwowa wraz z mózgiem i rdzeniem kręgowym. Komórki mezodermy tworzą mięśnie, kości i tkanki układu krążenia. Z endodermy wykształcają się tkanki i narządy układu trawiennego. Pod koniec piątego tygodnia po zapłonieniu embrion jest już miniaturką rozwiniętej istoty ludzkiej. Ma około 13 milimetrów długości, jest dziesięć tysięcy razy większy od zapłodnionej komórki jajowej, posiada bijące serce, nogi, ręce z dłońmi i palcami oraz rdzeń kręgowy.Wszystkie narządy wewnętrzne są już na swoich miejscach, układ krwionośny za pomocą pępowiny jest połączony z układem krwionośnym matki.