turystyka (15)Turystyka na terenie Polski opiera się w głównej mierze na zabytkach mających za zadanie przyciąganie turystów w poszczególne miejsca. O zabytki trzeba jednak dbać, by mogły one cieszyć oko przyjezdnych. W Polsce obecnie funkcjonują cztery formy ochrony zabytków, które zostały określone przez specjalną ustawę o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami. Jedną z tych czterech form jest park kulturowy. Taka forma ochrony odpowiedzialna jest za zachowanie obszaru krajobrazu kulturowego oraz najważniejszych terenów bogatych w zabytki, które cechują się tym, że są one charakterystycznymi elementami dla miejscowej tradycji zarówno budowlanej, jak i osadniczej. Stworzenie parku kulturowego nie jest takie proste, konieczne jest wdrożenie w tym celu specjalnej procedury. Park jest powoływany przez radę gminy po uprzednim zaopiniowaniu tego pomysłu przez wojewódzkiego konserwatora zabytków. Jeżeli teren parku ma się znajdować na terenie kilku gmin, o ustanowienie może zgłosić się związek gmin. W tym celu należy przygotować specjalną uchwałę, w której znajduje się nazwa parku, sposób ochrony oraz wszystkie najważniejsze zakazy oraz ograniczenia związane choćby z prowadzeniem robót budowlanych.