Dla pacjenta
Czym jest scyntygrafia perfuzyjna mięśnia sercowego i kiedy się ją wykonuje?

Scyntygrafia perfuzyjna mięśnia sercowego jest nieinwazyjnym badaniem serca wykonywanym z użyciem radioizotopów, czyli związków chemicznych znakowanych substancjami wytwarzającymi promieniowanie, które może być odczytywane przy użyciu specjalnych kamer. Powstały obraz pokazuje nam jak ukrwione są poszczególne fragmenty serca.
Badanie wykonuje się najczęściej w przypadkach podejrzenia choroby niedokrwiennej serca, aby potwierdzić wskazania do wykonania koronarografii lub w przypadkach, w których chcemy ocenić żywotność mięśnia sercowego, tzn. gdy chcemy wiedzieć, czy niedokrwione fragmenty mięśnia sercowego żyją i czy wskazane jest naprawianie tętnic wieńcowych doprowadzających do nich krew.