Fitoterapia jest współczesną nazwą prastarej metody polegają-cej na leczeniu ziołami, która ma uznane miejsce we współczes-nej medycynie. Do leczenia migreny i bólów głowy nadają się przede wszystkim te rośliny i produkowane z nich herbatki, które wspomagają procesy wydalania i samooczyszczania organiz-mu.

Co można zrobić? Polecane niżej herbatki pomogą nam wydalić z organizmu trucizny i szkodliwe produkty przemiany materii, których obecność w organizmie objawia się bólami głowy. Można je też stosować zapobiegawczo, nie czekając, aż choroba się ujawni.

Ból jest wołaniem organizmu o pomoc, sygnałem alarmowym, który ma uzmysłowić, że dzieje się coś złego. Ból głowy, zwłaszcza gdy jest silny, długotrwały lub od dawna się po-wtarza, nakazuje nie ustawać w poszukiwaniu głębszej przy-czyny zaburzenia zdrowia, tak by można było jak najszybciej podjąć skuteczne leczenie. Zadaniem naszego poradnika jest zachęcenie do takiego postępowania, wsparcie go radami i pod-trzymanie woli doprowadzenia go do końca.

Tłumienie środkami przeciwbólowymi ważnego sygnału organi-zmu, jakim jest ból, można porównać do wyłączenia syreny alarmowej tuż po jej uruchomieniu – czy strażacy wówczas równie energicznie ruszą do pożaru? Po przeczytaniu tej książki osądźcie sami, czy zrobiliście już wszystko dla swego zdrowia

czy może, jak owi leniwi strażacy, poprzestajecie tylko na wyłączaniu dokuczliwego sygnału alarmowego. Przyjmowanie środków przeciwbólowych przez dłuższy czas jest też równoznaczne z narażeniem się na skutki uboczne, które niekiedy powodują poważny uszczerbek dla zdrowia. Zachęcam więc wszystkich do aktywności, do cierpliwych ob-serwacji i poszukiwania – zarówno samodzielnie, jak i z pomocą lekarza – ukrytej przyczyny dręczących Was bólów głowy, a następnie do konsekwentnego leczenia. Oby przeczytanie tej książki stało się dla Was punktem zwrotnym w życiu i pozwoliło na zawsze pozbyć się Waszych dolegliwości!

Na zakończenie jeszcze raz proszę, by w zasygnalizowanych w poradniku przypadkach, w których samoleczenie nie jest wskazane, czym prędzej zwrócić się o pomoc do lekarza.