Regionalizacja fizycznogeograficzna dokonana według kryteriów zróżnicowania geologiczno-geomorfologicznego nie uwzględnia istnienia Karaibów jako samodzielnej jednostki. Region Karaibski został określony, wytyczony i wyróżniony przede wszystkim przez historię. Od końca XV w. był pierwszym obszarem penetracji hiszpańskiej w Nowym Świecie. W XVII w. stał się areną europejskiej rywalizacji o wpływy w Ameryce. Europejczycy doprowadzili do wyniszczenia rdzennej ludności i zbudowali zręby współczesnych społeczeństw karaibskich, przywożąc niewolników z Afryki. Najważniejszym elementem kształtującym struktury przestrzenno-gospodarcze i etniczno-rasowe na karaibskich wybrzeżach kontynentu i na wyspach stała się gospodarka plantacyjna. Zróżnicowanie etniczno-rasowe i kulturowe regionu ma wiec swe korzenie w czasach kolonialnych.