Od zachodu graniczy z Nikaraguą. Kraj przecinają łańcuchy górskie Sierra de Talamanca oraz wulkaniczne Kordyliery: Cordillera de Guanacaste i Środkowa, z wierzchołkami sięgającymi 3000 m n.p.m. Ludność, wśród której przeważają potomkowie hiszpańskich osadników, zamieszkuje płaskowyż. Niewielkie społeczności Murzynów oraz Indian skupiają się na wybrzeżach. Mimo że Kostaryka jest krajem rolniczym, z jednym wiodącym produktem eksportowym – kawa, i przemysłem ograniczającym się do przetwórstwa rolno-spożywczego, jest też najbardziej stabilnym politycznie krajem Ameryki Centralnej. W 1948 r. podjęto decyzję o rozwiązaniu armii, będącej głównym aktorem polityki wewnętrznej w pozostałych krajach regionu. Kostaryka legitymuje się też najwyższym wskaźnikiem PKB na jednego mieszkańca i najwyższym poziomem życia w regionie.