Nazwa prostaglandyny (PG) pochodzi stąd, że wykryto je najpierw w gruczole krokowym (glandula prostaiae), płynie i pęcherzykach nasiennych. Obecnie wiadomo, że PG są wytwarzane niemal we wszystkich komórkach człowieka. Prekursorami ich syntezy są dwudziestowęglowe kwasy tłuszczowe, kwas eikozatetraenowy, eikozapentaenowy, a głównie kwas arachidonowy, który jest składnikiem fosfolipidów błon komórkowych Kwas arachidonowy jest uwalniany z fosfolipidów za pomocą fosfolipazy A. W latach sześćdziesiątych stwierdzono, że z tego kwasu powstają PG, które nazwano E i F, i opisano ich budowę chemiczną. Uważano wówczas, że funkcjonalnie są to najważniejsze w organizmie PG. W 1971 r. wykryto, że kwas acetylosalicylowy oraz podobnie do niego działające leki przeciwzapalne hamują syntezę PG grup E i F z kwasu arachidonowego ł dzięki temu działają przeciwzapalnie. Wykazano tez udział tych PG w wywoływaniu zmian patologicznych w przebiegu ostrych i przewlekłych procesów zapalnych. W ostatnich latach stwierdzono, że w toku syntezy PG, E i F powstaje wiele produktów pośrednich o bardzo silnym działaniu biologicznym. Znane są obecnie dwie drogi przemian kwasu arachidonowego. Pierwszą z nich zapoczątkowuje cyklooksygenaza.