Termin ,,środek odkażający” oznacza substancję zabijającą wszystkie wegetatywne postacie drobnoustrojów. Działanie środków odkażających tylko wyjątkowo prowadzi do wyjałowienia, czyli zabicia wszystkich form drobnoustrojów z zarodnikami włącznie. Działanie takie wywierają tylko nieliczne spośród nich, i z reguły do wyjałowienia niezbędny jest dłuższy czas i większe stężenie niż do odkażenia. Środki antyseptyczne są to substancje, które niszczą drobnoustroje bądź hamują ich namnażanie; działanie bakteriobójcze jest pożądane, nie stanowi jednak warunku niezbędnego Środki antyseptyczne mogą więc działać bakteriobójczo bądź bakteriostatycznie, w przeciwieństwie do środków odkażających, które muszą działać bakteriobójczo. Termin ?środek odkażający” często jest używany dla oznaczenia preparatów, stosowanych do odkażania przedmiotów martwych, ?środek antyseptyczny” zaś ? w stosunku do substancji, używanych do niszczenia bakterii na skórze lub innych tkankach. Określenie to jest w dużej mierze zbieżne z podanym powyżej/Działaniu odkażającemu w ścisłym znaczeniu tego słowa, a więc polegającemu na zabiciu wszystkich wegetatywnych form drobnoustrojów, towarzyszy zwykle znaczna toksyczność, uniemożliwiająca stosowanie związku na tkanki. Natomiast związki bezpieczne dla tkanek człowieka z reguły zabijają tylko część mikroorganizmów.