Bromatologia

Spośród wielu nauk z zakresu medycyny, na szczególną uwagę zasługuje bromatologia. Zajmuje się ona badaniem żywności a dokładniej jej składem, w kontekście odżywczym, oraz antyodżywczym. Bromatologia dostarcza również informacji dotyczących przyswajania i strawności żywności. Nauka ta jest konieczna do zgłębienia nie tylko dla dietetyków, których zadaniem jest promowanie zdrowego odżywiania w kontekście zdrowia i prewencji bardzo wielu chorób, ale również przez lekarzy, gdyż to oni najczęściej zalecają diety dla pacjentów wychodzących ze szpitala. Obecnie studia medyczne na kierunku lekarskim I obejmują tylko jeden semestr nauki o żywieniu, co w obliczu szerokiego zakresu tego zagadnienia, jest zdecydowanie niewystarczające. Rozwiązaniem tego problemu powinno być rozszerzenie programu nauczania dla studentów medycyny, lub oddanie poradnictwa żywieniowego w ręce wykwalifikowanych dietetyków, z zastrzeżeniem o ukończeniu uczelni wyższych. Stanowi to ważny element funkcjonowania służby zdrowia.