Spowalnianie wzrostu nowotworów poprzez ograniczenie kalorii

Utrzymanie nieprawidłowego wzrostu komórek guzów pierwotnych zależne jest od ich wzajemnego oddziaływania z otaczającymi je nor­malnymi komórkami. Jednym ze sposobów, w jaki odżywianie wpływa na rozwój nowotworu, jest wpływ na to wzajemne oddziaływanie. Nie wiemy dokładnie, jak to się dzieje, trudno jest więc przedstawić konkretne zalecenia dietetyczne, by przeciwdziałać rozwojowi nowotwo­ru, gdy jest on już zaawansowany. Taktyką, która się sprawdziła w ba­daniach na zwierzętach, spowalniając rozwój nowotworu na każdym etapie, jest ograniczenie kalorii.

Przeprowadzono ponad 200 badań nowotworu piersi z zastoso­waniem rakotwórczego związku chemicznego zwanego DMBA. Gdy DMBA zostaje wprowadzony do żołądka samicy szczura w wieku 55 dni, łączy się on z chromosomem dwunastym i prowadzi do raka piersi u każdego zwierzęcia, któremu podano DMBA. Jeśli DMBA podawane jest przed 48 lub po 62 dniu życia, nie powoduje raka piersi u szczu­rów. Dojrzałość płciową samice szczurów osiągają około 21 dnia życia, ale ich piersi nie są w pełni dojrzałe do około 55 dnia. W tym czasie następuje bardzo dynamiczny proces podziału komórek w tkance pier­siowej, gdyż tworzą się przewody mleczne.

Choć u wszystkich zwierząt narażonych we właściwym czasie na działanie DMBA ostatecznie rozwinie się rak piersi, istnieją metody odżywiania, które mogą opóźnić jego początek. Przez 20 tygodni po po­daniu DMBA u szczurów na diecie niskokalorycznej powstało znacznie mniej guzów. Stopień zahamowania tworzenia się guzów jest zależny od stopnia ograniczenia kaloryczności. Istotne zmniejszenie wzrostu no­wotworu jest już widoczne, gdy ograniczymy spożycie kalorii zaledwie o 12%, ograniczenie kalorii zaś o 40% prowadzi do zahamowania wzro­stu guzów o 60% w porównaniu ze zwierzętami, którym pozwolono jeść do woli. Warto zauważyć, że takie zmiany odżywiania opóźniły pojawie­nie się wykrywalnych guzów w sytuacji, w której mutacje powodujące nowotwory były wywołane u 100% zwierząt. U ludzi takie opóźnienie mogłoby teoretycznie pozwolić chorym na raka pacjentom przeżyć na tyle długo, że przyczyną ich zgonu będzie już coś zupełnie innego.
Maj 24th, 2012 Wprowadź kolory do diety, by osiągnąć optymalny stan organizmu Komentowanie nie jest możliwe