Receptą na profilaktykę jest optymalizacja naszej diety

Teraz, gdy krzywica, szkorbut, pelagra i inne choroby niedoborowe zostały przezwyciężone oraz gdy zwiększona dostępność pożywienia pomaga powstrzymać rozprzestrzenianie się chorób zakaźnych, które kwitły w niedożywionych społeczeństwach, natura postawiła nową przeszkodę na ścieżce ludzkości: choroby przewlekłe podeszłego wie­ku. Jeśli siedzisz w krzakach, zastanawiając się, skąd nadejdzie twój następny posiłek, nie myślisz o chorobach związanych ze starzeniem. Jednak jest mało prawdopodobne, że w dzisiejszych czasach głodujesz lub masz poważne niedobory witamin, zatem, jak nigdy przedtem w historii ludzkości, mamy dziś możliwość, by zwrócić nasze wysiłki na odkrycie, jak żyć dłużej i zdrowiej.

Dodanie do diety owoców i warzyw jako profilaktyka chorób prze­wlekłych wymaga zupełnie nowego spojrzenia na zalecenia dietetycz­ne. Zalecenia dietetyczne, takie jak RDA, były początkowo projekto­wane, by zapewnić odpowiednie odżywianie w celu uniknięcia cho­rób niedoborowych, ale nigdy nie były projektowane, by polecać diety optymalne dla zdrowia. By uprościć etykiety produktów, tak aby nie trzeba było wyszczególniać i podawać wykazu oddzielnych RDA dla kobiet i mężczyzn w różnym wieku, stworzono kompleksowy USRDA, z pojedynczym zestawieniem kalorycznych i odżywczych zaleceń. Lu­bię żartować, iż zostało to zaprojektowane dla trzydziestoletniego ciężar­nego mężczyzny! Genom ludzki jest tak zróżnicowany, że wskazania opar­te na płci i grupach wiekowych dla osób typowych już nie wystarczą. Zjadane przez nas artykuły spożywcze blisko oddziałują z naszymi ge­nami i mogą zwiększyć lub obniżyć ryzyko chorób przewlekłych.

Kiedy dowiesz się więcej o cudach medycyny, które są tuż-tuż za horyzontem, przypomnij sobie zasady i lekcje z tego serwisu. Obietnice nowej ery w biotechnologii mogą być spełnione tylko pod warunkiem, że poddamy nasze społeczeństwo nowej edukacji zdrowotnej, któ­ra promuje większą samoświadomość i profilaktykę, i że weźmiemy odpowiedzialność za modernizację rolnictwa, by zapewnić zdrową żywność i zioła.