Badania czynnościowe układu oddechowego

Badania te są bardzo istotne u dzieci z astmą, pozwalają bowiem na obiektyw­ną ocenę zaburzeń i obserwację zmian w czasie, jeśli badanie powtarza się. Okazały się przydatne w ocenie skuteczności leczenia, doborze środków rozkur­czowych, w próbach prowokacyjnych; są podstawą rokowania na przyszłość. Rozpiętość badań może być bardzo duża, zależnie od aparatury, jaką ma pracownia. Do najprostszych pomiarów wykonywanych w astmie zaliczamy badanie pojemności życiowej (VC), maksymalnej objętości wydechowej w ciągu 1 sekundy (FEV,), szczytowy przepływ powietrza wydychanego (PEFR) (Peak Expiratory Flow Rate). O zwężeniu światła oskrzeli mówi nam wskaźnik odset­kowy FEV,%VC. Do tych badań wystarczają dość proste, dostępne na ogół aparaty (spirograf, aparat Wrighta). Za pomocą pletysmografu całego ciała możemy przeprowadzić wiele bardziej skomplikowanych pomiarów, które pozwalają ocenić znacznie dokładniej funk­cję układu oddechowego w astmie. Bardzo kosztowna aparatura tego typu jest już dostępna w większych ośrodkach pneumologicznych w Polsce. Teoretycznie te ostatnie badania można wykonać u dzieci w każdym wieku. Praktycznie jednak badania czynnościowe układu oddechowego udaje się oce­niać powyżej 6 roku życia, kiedy można liczyć na współpracę z dzieckiem w czasie badania.