Dieta amerykańska również jest produktem ewolucji historycznej i kulturalnej. Pierwsi osadnicy byli bliscy śmierci głodowej, dopóki Indianie nie nauczyli ich nawożenia pól kukurydzy nawozem z ryb i hodowli indyków. Gdy raz „bursztynowa fala zbóż” zawładnęła gospo­darstwami Środkowego Zachodu, Amerykanie mogli odetchnąć pew­ni, że zawsze będzie wystarczająco dużo żywności. Dziś płatki zbożo­we – pszenne, kukurydziane i ryżowe – są podstawą amerykańskiej diety i doprowadziły do zwiększenia popularności płatków śniadaniowych. Kolorowe pudełka w alejce z płatkami śniadaniowymi w supermarke­cie zajmują najbardziej cenioną przestrzeń wystawową wśród wszyst­kich produktów przetworzonych.

Wiele zapachów i smaków włączonych do amerykańskiego przemy­słu przetwórstwa żywności zostało przywiezionych tu przez społe­czeństwa imigrantów. Pizza, żywność chińsko-amerykańska, kuchnia teksańsko-meksykańska, hamburgery, hot dogi i frytki zostały zaadap­towane, przystosowane i stały się nieodłączną częścią życia w Stanach Zjednoczonych.