Jak zapobiegać rozwojowi chorób alergicznych u dzieci

1. Karm dziecko piersią. Unikaj podawania mleka krowiego w okresie nowo­rodkowym i wczesnym niemowlęctwie (do 5—6 mies.). 2. Jeśli dziecko z ważnych powodów nie może być karmione piersią, używaj mleka w proszku, a nie płynnego, sprzedawanego w butelce lub w folii. Unikaj w diecie niemowląt zbyt wczesnego wprowadzania pokarmów, takich jak jajko, ryba, orzechy, cytrusy. Wprowadzaj nowe pokarmy pojedynczo, aby w razie wystąpienia obja­wów alergicznych można było łatwo ustalić ich przyczynę. Tam, gdzie to możliwe (poza owocami, sokami), wprowadzaj pokarmy ugotowane, zmniejszając w ten sposób działanie alergizujące. Podczas niestrawności lub innych dolegliwości jelitowych nie wprowadzaj nowych pokarmów, szczególnie surowych lub źle ugotowanych. Kobiety w ciąży, które mają już jedno dziecko z alergią, powinny stosować dietę hipoalergiczną. Unikaj ekspozycji dziecka na alergeny, np. dziecko silnie uczulone nie powinno mieć kontaktu ze zwierzętami. W pokoju dziecka z alergią nie powin­no być dywanów, skór zwierzęcych, mebli tapicerskich i innych przedmiotów pyłochłonnych. Wskazane jest usunięcie pościeli z pierza, materaców z włosia czy trawy morskiej, mat słomianych znad łóżka itp. Jeżeli to możliwe, umieść dziecko w oddzielnym pokoju. Bezwzględnie powinno mieć własne łóżko. 10. Idealna czystość w pokoju niemowlęcia z wypryskiem atopowym zapo­biega rozwojowi alergii oddechowej. Chroń dziecko przed gwałtownym oziębieniem, unikaj również przegrza­nia. Dziecko spocone łatwo się przeziębią. W razie stwierdzenia pasożytów jelitowych u twojego dziecka przełęcz (wg wskazówek lekarza) całą rodzinę. Zwróć uwagę na higienę życia co­dziennego. Przeprowadź dokładne leczenie ognisk infekcji, jeżeli takie istnieją (oczy­wiście wg wskazówek lekarza). Chroń dziecko przed infekcjami, unikaj kon­taktu z chorymi rówieśnikami lub dorosłymi. Nie ograniczaj dziecku ruchu i każdego wysiłku fizycznego, ale mądrze dozuj go i kontroluj. Unikaj leków, po których często występują objawy alergiczne, zwłaszcza podawanych w zastrzykach. W razie zapisywania dziecku antybiotyków, poin­formuj lekarza o objawach alergicznych, jakie u swojego dziecka obserwujesz. Jeśli to możliwe, podawaj leki w formie preparatów doustnych. 16. Chroń dziecko przed dymem tytoniowym i ukąszeniem owadów. 17. Lecz wczesne objawy alergiczne przed rozwojem pełnoobjawowej cho roby. Warto odwiedzić też strony: