Pierwotne rolnictwo a współczesna produkcja i marketing żywności

W dzisiejszych czasach najważniejszym czynnikiem w powstawaniu rozłamu pomiędzy naszymi genami i naszą dietą jest nieprawdopodob­ny sukces rolnictwa, przetwórstwa żywności i jej marketingu. Prowa­dzone w latach 1987-1988 ogólnokrajowe badanie spożycia żywności w Stanach Zjednoczonych podzieliło całkowite spożycie energii (kalorii) przez Amerykanów w następujący sposób: Płatki zbożowe: 31% Produkty nabiałowe: 14%.

Żaden z tych produktów, które w sumie dają dziś ponad 60% spo­żywanej w Stanach Zjednoczonych żywności, nie był dostępny dla ludzi pierwotnych. Są to produkty rolnicze, przetwórstwa żywności oraz mechanizmów wyboru, nie opierających się już na biologii, lecz na smaku, kosztach i wygodzie.

Badanie odżywiania australijskich Aborygenów ujawniło ponad 800 różnych dziko rosnących produktów roślinnych w ich diecie. Podział tej żywności na różnego typu rośliny jadalne daje pewne pojęcie o zróż­nicowaniu produktów roślinnych w diecie myśliwych-zbieraczy.

Nawet jeśli policzymy gatunki płatków śniadaniowych jako oddziel­ne produkty, niewielu z nas wychodzi z supermarketu z ponad 800 różnymi rodzajami żywności naturalnej. Pamiętaj również, że na sa­wannach i w lasach tropikalnych, podzwrotnikowych czy strefy umiar­kowanej różnorodność produktów roślinnych była nawet większa niż na terenach zajmowanych przez australijskich Aborygenów.

Gdy rośliny rosną w naturalnych warunkach, by się rozwijać, muszą walczyć z owadami, ludźmi, innymi roślinami i środowiskiem. Rośliny wytworzyły genetyczny system obronny, obejmujący produkcję związ­ków chemicznych, które mogą być zarówno pożyteczne, jak i toksycz­ne dla ludzi. Ale gdy rolnik decyduje, które rośliny hodować, powstają nowe, bardziej jednolite gatunki roślin. Taki brak zróżnicowania gene­tycznego wprowadzony przez rolnictwo czyni określone uprawy bar­dziej podatnymi na zdziesiątkowanie przez pojedynczego szkodnika. W połowie XIX wieku zbiory irlandzkich ziemniaków zostały znisz­czone przez szkodniki, powodując głód i milion zgonów. W 1970 15% zbiorów kukurydzy w Stanach Zjednoczonych zostało zniszczonych przez rdzę źdźbłową, która przeszła przez cały Pas Kukurydziany.