Unikanie czynników drażniących

Czasami nasilenie objawów alergicznych wynika nie z większej ekspozycji na alergeny, ale z powodu działania różnych nieswoistych czynników drażniących. Mówiliśmy o tym, że wyprysk kontaktowy, na przykład, łatwiej występuje na skórze zmienionej poprzednio detergentami, drażnionej mechanicznie lub ter­micznie. W takich przypadkach czynnikami drażniącymi, ułatwiającymi proces alergizacji, będą detergenty, stałe ocieranie, przegrzanie, pot. Jeszcze wyraźniej można zaobserwować wpływ czynników drażniących w ast­mie. Duże zanieczyszczenie powietrza pyłami przemysłowymi, spalinami samo­chodowymi, parami związków chemicznych (np. na lekcji chemii w czasie doświadczeń) może podrażnić receptory błony śluzowej oskrzeli i wywołać napad duszności. W warunkach domowych stałym czynnikiem drażniącym jest dym tytoniowy, jeżeli rodzice palą papierosy, wyziewy z kuchni w czasie gotowania, zwłaszcza tam, gdzie kuchnia jest bez okna, zapach rozpuszczalni­ka, past podczas sprzątania itd. Rodzice dzieci z alergią oddechową nie mogą palić tytoniu w pomieszczeniu, w którym przebywa dziecko. Z moich wywiadów wynika, że tylko wyjątkowo zwraca się uwagę na szkodliwość dymu tytoniowego dla dzieci. Jakże często rodzice chcieliby dać dziecku tyle leków, aby było zdrowe, ale nie mają ochoty zmienić swoich zwyczajów i nawyków. Muszą zdawać sobie sprawę, że paląc, szkodzą nie tylko sobie, ale i dziecku, które staje się biernym palaczem. Rygorystycznie przestrzegany zakaz palenia powinien dotyczyć kobiet w ciąży i matek karmiących. Alergicy nie powinni mieszkać w mieszkaniach ze „ślepą” kuchnią. Rozpo­rządzenie, na podstawie którego dzieciom z alergią oddechową przysługuje oddzielny pokój mieszkalny, wynika ze zrozumienia szkodliwego wpływu eks­pozycji na alergeny i czynniki drażniące. Oddzielny pokój w pewnym stopniu poprawia tę sytuację. Warto odwiedzić też strony: http://polecanesuple.pl/permen-go/ | http://sklepswanson.pl/chlorella500mg-360kaps/